Wat is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering?

Het bezit van een klein bedrijf of als zelfstandige heeft risico’s en een aansprakelijkheidsverzekering (PLI) kan die risico’s helpen verminderen. Als uw bedrijf interactie heeft met klanten en het grote publiek, heeft u een verzekering nodig om sommige van die risico’s te dekken. Bijvoorbeeld:

Een klant komt uw kantoor binnen, gaat in een van uw stoelen zitten en de stoel zakt in elkaar.

Iemand loopt langs uw kantoor en raakt gewond als uw bord erop valt.

Een lid van het publiek raakt gewond bij een evenement dat uw bedrijf organiseert.

Een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering is wellicht de beste oplossing om uw bedrijf tegen deze risico’s te beschermen.

Wat is een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering?

De aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die de kosten dekt van claims van burgers die plaatsvinden in verband met uw bedrijfsactiviteiten.

Het dekt de kosten voor persoonlijk letsel, verlies of beschadiging van eigendommen en overlijden. Zakelijke dekking is voor incidenten op uw bedrijfsterrein en bij evenementen of activiteiten die uw bedrijf organiseert.

Waarom heeft een bedrijf het nodig?

Als uw bedrijf regelmatig in aanraking komt met het grote publiek, is een aansprakelijkheidsverzekering wellicht een goed idee. Uw werk of uw werkplek kan letsel of schade aan iemand veroorzaken:

Als klanten uw bedrijf regelmatig bezoeken, zoals bij een winkel of restaurant

Als u bij aannemersbedrijven of huizen werkt – als aannemer

Als je in het openbaar werkt, zoals als een entertainer of een bouwer

Dit contact kan met klanten zijn, maar het kan ook met mensen zijn die geen klant zijn, maar alleen op het terrein.

Wat dekt PLI?

De aansprakelijkheidsverzekering dekt, net als de commerciële algemene aansprakelijkheid, de kosten van de verdediging van uw bedrijf tijdens een rechtszaak en de betaling van claims door een burger.

Lichamelijk letsel: PLI beschermt tegen het risico dat iemand gewond raakt op uw bedrijfsterrein. De dekking omvat meestal gebieden buiten het pand, zoals looppaden en parkeerterreinen.

Materiële schade: dekking omvat de bescherming van het bedrijf tegen schade aan eigendommen van iemand anders terwijl deze zich op dat eigendom bevindt of terwijl u aan het werk bent. Als een timmerman bijvoorbeeld aan het huis van een klant werkt en een raam breekt, wordt die schade gedekt.

U kunt een passende verzekering bij Univé verzekering of Centraal Beheer verzekering vinden.